Józef Piłsudski, marszałek Polski. Fotografia portretowa z profilu. (1926 - 1935 r.)