Józef Piłsudski - marszałek Polski. Fotografia portretowa z profilu. (fot. Z. Garzyński ,  1920 - 1935  r.)