Fotografia sytuacyjna wykonana w Warszawie w latach 1920-1928.