Fotografia wykonana w Warszawie w latach 1926-1932 przez Antoniego Gurtlera.