Brygadier Józef Piłsudski z ludnością wiejską. Fotografia zrobiona w latach 1914-1917.