Józef Piłsudski stoi w towarzystwie dyrektora Malinowskiego. Na drugim planie mecz siatkówki.