Józef Piłsudski w towarzystwie Edwarda Śmigłego-Rydza i Tadeusza Kasprzyckiego. (1915 r.)