Widoczne od lewej: córka Jadwiga, żona Aleksandra, córka Wanda. Fotografię wykonał Witold Pikiel.