Litografia z około 1920 roku. Katalog prac Władysława Skoczylasa zachowanych w zbiorach rodzinnych i w zbiorach publicznych w Polsce, Warszawa 1991,  s. 24 poz. 3.