Brygadier Józef Piłsudski (1. z prawej) rozmawia z Ignacym Daszyńskim (w środku) i rtm. Mariuszem Zaruskim.

Fotografia z lat 1915-1916.