Fotografia opublikowana w 1928 roku w „Przewodniku Katolickim”, nr 8, s. 107.