Fotografia zamieszczona  w drugim tomie książki W. Lasockiego "Wspomnienia z mojego życia", wydanym w Krakowie w 1937 roku (fot. 59).