Fotografia z artykułu Henryka Wrotkowskiego "Józef Raciborski i jego wkład w poznanie dziejów Kalisza", opublikowanego w "Roczniku Kaliskim", Tom XXII,  Rok 1990. 

Żródło kopii cyfrowej:  www.info.kalisz.pl.