Józef Siemiradzki "Na kresach cywilizacji: listy z podróży po Ameryce Południowej, odbytej w roku 1892"  (strona tytułowa)