Józef Siemiradzki "Sprawozdanie Józefa Siemiradzkiego i Jana Wolańskiego z podróży do południowej Brazylii"  (strona tytułowa)