Józef Siemiradzki "Za morze! Szkice z wycieczki do Brazylii"  (strona tytułowa)