Fotografia Stanisława Brzozowskiego z lat 1910-1939.