Portret opublikowany w 1884 roku w piśmie „Kłosy”, nr 968, s. 40.