Fotografia opublikowana w 1927 roku w czasopiśmie "Ilustracja", R. 4, nr 18, s. 11.