Prymas Polski ks. kard. August Hlond (x) w otoczeniu księży biskupów: biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej ks. Walentego Dymka (1), biskupa śląskiego ks. Stanisława Adamskiego (2) oraz ks. infułata Józefa Kłosa (3) wysłuchuje przemówienia prezesa Izby Przemysłowo - Handlowej Seweryna Samulskiego (4).