Powitanie przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego (pierwszy z lewej) i jego żonę Marię  (w środku w jasnej sukni) gości przybyłych na raut. Widoczni także od prawej do lewej: zastępca szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Józef Feliks Kobyłecki, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego profesor Wojciech Świętosławski, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP gen. Kazimierz Schally, adiutanci prezydenta RP kpt. Józef Hartman i kpt. Stefan Kryński.