Uczestnicy bankietu jubileuszowego w Hotelu Bristol. Siedzą pod ścianą: reżyser Wilam Horzyca (2. z lewej), aktorka Irena Wasiutyńska (3. z lewej), naczelnik Wydziału Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Władysław Zawistowski, aktorka Zofia Lindorfówna (5. z lewej), prezydent Warszawy Stefan Starzyński (6. z lewej), jubilat Antoni Różycki (7. z lewej), Paulina Starzyńska (8. z lewej), pisarz Juliusz Kaden-Bandrowski (9. z lewej).