Akademia jubileuszowa na Dynasach. W prezydium widoczni m.in.: książę Seweryn Czetwertyński (siedzi 3. z lewej), starosta grodzki Warszawy-Śródmieścia Tadeusz Miklaszewski (siedzi 4. z lewej), W. Foryś (siedzi 1. z prawej).