Metropolita krakowski ks. arcybiskup Adam Sapieha podczas przemówienia.