Fotografia opublikowana w 1913 roku w piśmie „Wieś i Dwór”, z. 23, s. 21.