Fragment mszy św. polowej podczas obchodów 15-lecia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich na terenie koszar pułku na Jałowcu. Widoczni m.in.: sztandarowy wachmistrz Czesław Pollak (na pierwszym planie tyłem, w środku). Siedzą na drugim planie w pierwszym rzędzie od lewej: gen. Juliusz Rómmel i wojewoda lwowski, płk Władysław Belina Prażmowski. Za nimi, w kolejnym rzędzie siedzą goście honorowi: sztandarowy 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, starszy wachmistrz Michał Grabowski (1. z lewej, po cywilnemu), płk Władysław Anders (2. z lewej), gen. Marian Przewłocki (3. z lewej), gen. Konstanty Plisowski (4. z lewej, po cywilnemu).