Defilada - na trybunie od lewej: prezydent RP Ignacy Mościcki, gen. Stefan Dąb-Biernacki, gen. Mieczysław Norwid- Neugebauer, gen. Aleksander Litwinowicz. Na koniu gen. Wincenty Kowalski. Przed trybuną stoi adiutant prezydenta Rp major Strzelców Podhalańskich Józef Hartman.

Fotografia Witolda Pikiela.