Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in.: ks. Stanisław Janasik (1), sufragan poznański ks. biskup Walenty Dymek (2), ks. prałat Józef Kłos (3), ks. prałat Zakrzewski (4), regens seminarium w Poznaniu ks. prałat Kazimierz Rolewski (5).

Fotografia Bnina Sendrakowski.