Członkowie orkiestry podczas składania gratulacji jubilatowi Tadeuszowi Mazurkiewiczowi.