Rycina zamieszczona w 1874 roku w piśmie "Kłosy", nr 467, s 369.