Fotografia opublikowana w 1925 roku w publikacji "Pediatria Polska”,  s. 3.