Fotografia oublikowana w 1903roku w  „Tygodniku Ilustrowanym”, nr 4, s. 78.