Fotografia wykonana w Warszawie w latach 1933-1939.