Julian Stachiewicz - gen. bryg., szef  Wojskowego Biura Historycznego. (1923 - 1934 r.)