Fotografia Władysława Miernickiego z lat 1949-1950 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.