Fotografia ze zbiorów Biblioteki Narodowej Izraela (Schwadron collection) (autor nieznany, licencja Creative Commons,   CC BY 3.0)