Rycina opublikowana w książce Józefa Chociszewskiego "Ilustrowane dzieje porozbiorowe Polski od r. 1791-1864", wydanej w Krakowie w 1887 roku.