Rycina z książki Adama Jerzego Czartoryskiego "Żywot J.U.Niemcewicza", wydanej w 1860 roku w Berlinie.