Pocztówka z 1915 roku.

Rysunek udostępniony przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.