Juliusz Poniatowski, poseł. Fotografia portretowa.