Staloryt z 1852 roku według rzeźby Władysława Oleszczyńskiego.