Tytulowa strona biografii wieszcza napisanej przez  Kazimierza Krysińskiego i wydanej w Scranton.