Pocztówka wielowidokowa wydana w Wilnie w 1909 roku.