Juliusz Słowacki "Poezye, utwory dramatyczne i proza" [wstęp i objaśnienia: Józef H. Rychter]