Kajetan Dzierżykraj-Morawski, kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Fotografia portretowa. (maj 1926 r.)