Kajetan Morawski Dzierżykraj, delegat RP przy Lidze Narodów. Fotografia portretowa.