Ilustracje z książki wydanej w 1896 roku w Krakowie.