Majątek został ufundowany dla pisarza ze składek społecznych z okazji 25-lecia jego pracy literackiej. 

Zdjęcie wykonał Tadeusz Święchowicz 6.05.2017 r.