Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons CC-SA 3.0  (zdjęcie otrzymane od ks. abp. A. Baraniaka przez wikipedystę R.von Bagartuni jako wolne do publikacji.)