Drzeworyt według wzoru Franciszka Tegazzo opublikowany w 1870 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 390 s. 385.